František Bartoš - Jak dědeček měnil, až vyměnil

Koupal se jednou bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a začal se topit. Šel kolem stařík, sedláček-sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odměnit: pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská hlava.

Vzal zlato sedlák a šel domů, a naproti němu koňař celé stádo koní žene: "Vítej, staříku, odkud tě bůh vede?" -
"Z města od bohatého kupce." - "A co ti kupec dal?" - "Kus zlata jako koňská hlava." -
"Dej mi zlato a vyber si nejlepšího koně!" -
Vybral si stařík nejlepšího koně, poděkoval a šel svou cestou.

Jde stařík, a naproti němu pastucha voly žene: "Vítej, staříku, odkud tě bůh vede?" -
"Z města od kupce." - "A co ti kupec dal?" - "Kus zlata jako koňská hlava." - "A kde je to zlato?" - "Vyměnil jsem ho za koně!" -
"Vyměň mi koně za vola, kterého chceš!" -
Stařík vybral si vola, poděkoval a šel svou cestou.

Jde stařeček, a naproti němu ovčák žene ovčí stádo: "Vítej, stařečku, odkud tě bůh vede?" -
"Od bohatého kupce z města." - "A co ti kupec dal?" - "Kus zlata jako koňská hlava." - "A kde je to zlato?" - "Vyměnil jsem za koně." - "A kůň kde?" - "Vyměnil jsem za vola." -
"Vyměň mi vola za berana, kterého chceš!" -
Vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou cestou.

Jde stařík, a naproti němu pastýř žene vepře: "Vítej, staříku, kdes byl?" - "V městě, u bohatého kupce." - "Co ti kupec dal?" -
"Kus zlata jako koňská hlava." - "A kde je to zlato?" - "Vyměnil jsem za koně." - "A kůň kde?" - "Vyměnil jsem za vola." - "A vůl kde? - "Vyměnil jsem za berana." -
"Dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře?" -
Vybral si stařík vepříka, poděkoval pastýřovi a šel svou cestou.

Jde stařík, a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech: "Vítej, staříku! Odkud jdeš?" - "Od kupce, z města." - "A co ti kupec dal?" -
"Kus zlata jako koňská hlava." - "A kde je to zlato?" - "Vyměnil jsem za koně." - "A kůň kde?" - "Vyměnil jsem za vola." - "A vůl kde?" - "Vyměnil jsem za berana." - "A beran kde? - "Vyměnil jsem za vepře." -
"Vyměň mi vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš." -
Vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel domů.

Přišel stařík domů, přelézal přes plot a ztratil jehlu.

Vyběhla stařenka naproti starouškovi: "Ach můj holoubku! Já bych se tu bez tebe byla utrápila. Nu, vypravuj, byls u kupce?" -
"Byl." - "A co ti kupec dal?" -
"Kus zlata jako koňská hlava." - "A kde je to zlato?" -
"Proměnil jsem ho za koně." - "A kůň kde?" -
"Proměnil jsem za vola." - "A kde vůl?" -
"Proměnil jsem za berana." - "A beran kde?" -
"Proměnil jsem za vepříka." - "A vepřík kde?" -
"Proměnil jsem za jehlu. Chtěl jsem ti, stařenko, přinésti dáreček, přelézal jsem přes plot a ztratil jehlu." -
"Nu, chválabohu, můj holoubku, žes ty sám ses vrátil.
Pojď domů se navečeřet!"

A tak žijou staroušek se staruškou šťastni i bez zlata.

Všechny díly pohádky Čtení pohádek